Nevük jelentése

Bill

Annak ellenére, hogy a Bill név megteremti az idealizmust és arra ösztönöz, hogy másoknak segítsen, kiemelnénk, hogy ezt az anyagias megközelítés okozza, amely zavarhatja az erősebb emberi tulajdonságokat.
A Bill név erős vágyat ad a sikerre és a jólét mindenfajta kényelmére.
Nagyon vállalkozó kedvű, amely az üzleti érzékén alapul és a képességen, hogy megvalósítson egy átfogó tervet.
A lelkesedése, az erőszakossága és az értékesítési képessége gyakran elegendőek, hogy kitűzött céljait beteljesítse.
Mindazonáltal megkísérli, hogy lenyűgözzön másokat a sikereivel, valamint, hogy megmutassa többre képes a találékonyságával.
Vannak olyan időkszakok, amikor azt tanácsolják neki, hogy kisebb dolgokba fogjon, és fokozatosan érje el a siker vágyott szintjét a kitartáson, a türelmen és a részletekre való odafigyelésen keresztül.
Mikor a dolgok jól mennek, előjönnek az olyan tulajdonságai, mint, az önzetlenség és a nagylelkűség, és készen áll, hogy másokat segítsen és támogasson.

Tom

Habár a Tom név megteremti a vágyat a megbízhatóságra és a felelősségteljességre, viszont kiemelendő, hogy összezavarhat a szétszórtságon és az érzelmi tulajdonságokon keresztül.
Tomként, természetes érdeklődése van társai jóléte iránt, és vágyakozik arra, hogy másokat emberi módon segíthessen és szolgáljon.
Felelősségteljes és nagylelkű, bár időnként némileg szétszórt.
Bármilyen olyan munka, amely rendszeres és lelkiismeretes erőfeszítést igényel vagy bármilyen fajta robotolást von maga után, az megrémíti.
A munkájában olyan pozíciót keres, amelyben az emberekkel való kapcsolattartáson keresztül kifejezheti önmagát, például eladóként illetve tanítóként, vagy olyan területen, amely teret enged kreatív, művészi tehetségének.
Jó természete van, szeretetre méltó, az emberek hajlanak arra, hogy megbízzanak benne és megkeressék tanácsáért a személyes gondjaik kapcsán.
Mások érzékelik őszinte érdeklődését, és a vágyát, hogy segíthessen, valamint mindig lehet rá számítani, hogy meglássa bármilyen probléma jobbik oldalát.

Georg

Jóllehet a Georg név megteremti a vágyat, hogy megértsen másokat, viszont kiemelendő, hogy ez korlátozza az önmegvalósítást és a barátságos gondolkodást a szeszélyességgel.
Georgként a neve, megteremt egy idealisztikus, érzékeny természetet, egy fajta vágyat a kultúra és az élet kifinomultságai iránt.
Legjobban nyugodt környezetben tudja ellátni feladatait, amely magába foglal írói és analitikus képességeket, melyek megkövetelik a koncentrációt.
Nyugodtnak tűnik másokkal szemben, de időnként belülről fakadó feszültségtől szenved.
Nehezen tudja szóban, kifejezni mélyebb gondolatait és érzéseit. Számára sokkal természetesebb, hogy írásban fejezi ki mélyebb gondolatait.
Az optimizmus és a bizalom hiánya a forrása, hogy nehezen hoz döntéseket üzleti ügyekkel kapcsolatosan.

Gustav

Habár a Gustav név egy fajta logikai és műszaki ösztönzést teremt meg, viszont kiemelendő, hogy ez egy olyan érzelmi intenzitást okoz, amelyet nehéz irányítani.
Gustavként a neve, létrehoz egy fajta vágyat, arra, hogy közvetlen érdeklődését kiterjeszti minden részletre, amely miatt mások túlaggodalmaskodónak vélhetik.
Vonzzák, és ki is tud tűnni a mechanikus és műszaki területeken, mint például a számítógépeknél.
Ahelyett, hogy rendszereket hozna létre és olyanná tenné, ahogy neki tetszik, túlságosan elmerül az apró részletekben, amelyek személy szerint neki számítanak, de laza és engedékeny másokban.
Nagy hangsúlyt fektet bármire, ami iránt történetesen érdeklődik és eléggé alapos és részletes lehet abban, hogy mit tesz, de nehéznek találhatja, hogy következetes legyen.